Tyhjiin oli varaa

c-kasetit ja nuorten suomalaisten tutustuminen kuluttajuuteen 1970–90-luvuilla

Kirjoittajat

  • Kaarina Kilpiö

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79299

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan c-kasettien käyttöä analysoimalla vuonna 2010 järjestetyn muistitietokyselyn aineistoa. Kyselyvastausten avulla perehdytään kuluttajuuden kehittymiseen suomalaisten muistelemana. Aineistosta seulotaan esiin positiointeja, joiden avulla selvennetään kasettikulutuskäytäntöjen – erityisesti kotiäänittämisen – ja muistetun musiikinkäytön yhteyksiä kuluttajien itseymmärrykseen. Artikkelissa on etnografisen kuluttajatutkimuksen näkökulma ja metodina kyselyvastausten teemoiteltu lähiluku. Analyysin antamat suuntaviivat kootaan kasettikuluttajapositioiksi, joita voidaan soveltaa muidenkin aineellista ja aineetonta kuluttamista yhdistelevien kulutuskäytäntöjen analysoimiseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-21

Viittaaminen

Kilpiö, K. (2017). Tyhjiin oli varaa: c-kasetit ja nuorten suomalaisten tutustuminen kuluttajuuteen 1970–90-luvuilla. Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79299

Numero

Osasto

Teemanumeron artikkelit