Tyhjiin oli varaa

c-kasetit ja nuorten suomalaisten tutustuminen kuluttajuuteen 1970–90-luvuilla

  • Kaarina Kilpiö

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan c-kasettien käyttöä analysoimalla vuonna 2010 järjestetyn muistitietokyselyn aineistoa. Kyselyvastausten avulla perehdytään kuluttajuuden kehittymiseen suomalaisten muistelemana. Aineistosta seulotaan esiin positiointeja, joiden avulla selvennetään kasettikulutuskäytäntöjen – erityisesti kotiäänittämisen – ja muistetun musiikinkäytön yhteyksiä kuluttajien itseymmärrykseen. Artikkelissa on etnografisen kuluttajatutkimuksen näkökulma ja metodina kyselyvastausten teemoiteltu lähiluku. Analyysin antamat suuntaviivat kootaan kasettikuluttajapositioiksi, joita voidaan soveltaa muidenkin aineellista ja aineetonta kuluttamista yhdistelevien kulutuskäytäntöjen analysoimiseen.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Julkaistu
2017-12-21
Viittaaminen
Kilpiö, K. (2017). Tyhjiin oli varaa: c-kasetit ja nuorten suomalaisten tutustuminen kuluttajuuteen 1970–90-luvuilla. Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79299
Osasto
Teemanumeron artikkelit