”Avioliitto on nykyaikana huono liikeyritys”

Jälleenrakennusajan talous ja rakkauden mahdollisuudet Hilja Valtosen Neiti Talonmiehessä

Kirjoittajat

  • Elina Arminen

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79300

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden niukan talouden jälkiä Hilja Valtosen vuonna 1954 ilmestyneessä viihderomaanissa Neiti Talonmies. Analyysin kohteena ovat teoksen kuvaukset työstä, toimeentulosta ja niiden suhteista luokkaan ja sukupuoleen. Tarkastelun kohteena on myös teoksen moniaineksinen rakenne: millaisen muodon kysymykset taloudesta ja toimeentulosta romaanissa saavat ja miten kerronnan ratkaisut vaikuttavat viihderomaanin konventioihin. Artikkelin keskeisimmät käsitteet ovat jälleenrakennusaika, talous, luokka ja sukupuoli.

Artikkeli osoittaa, että Valtosen teos on osallinen aikansa taloutta koskevista puhetavoista ja niistä arvoista ja päämääristä, joiden avulla Suomea tuolloin rakennettiin. Toisaalta Valtosen romaani sisältää jälkiä myös niistä ristiriidoista, jotka myöhemmin ovat peittyneet jälleenrakennusajan yhteishenkeä korostavien mielikuvien alle. Tällaisia ovat erityisesti työväenluokkaisten naisten asemaan liittyvät epäkohdat.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-21

Viittaaminen

Arminen, E. (2017). ”Avioliitto on nykyaikana huono liikeyritys” : Jälleenrakennusajan talous ja rakkauden mahdollisuudet Hilja Valtosen Neiti Talonmiehessä. Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79300

Numero

Osasto

Teemanumeron artikkelit