”Numerot voivat näyttää sataa, mutta juna ei kulje”

Populaarin verkkokeskustelun perspektiivi kansalliseen velkakulttuuriin ja kestävän taloudenpidon ehtoihin

Kirjoittajat

  • Juhana Venäläinen

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79301

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan julkisen velkaantumisen vähentämisen pakkoa politiikkaideana, joka versoo talouden ja politiikan asiantuntijakeskusteluista, mutta saa tukea myös laajemmin jaetuista vastuullisen taloudenpidon järjestämistä koskevista käsityksistä. Erityisenä tutkimuskysymyksenä on, kuinka arkinen ymmärrys kestävän taloudenpidon ehdoista tukee poliittista argumenttia velan vähentämisen välttämättömyydestä. Analyysi perustuu vuodelta 2015 kerättyyn verkkokeskusteluaineistoon, joka sisältää 1060 kommenttia velkaantumiseen ja valtiontalouden tasapainoon liittyvistä uutiskeskusteluista.

Analyysissa eritellään kolme diskursiivista muodostelmaa, velkapelon rationaliteettia, jotka yhdessä tukevat julkisen velkaantumisen vähentämisen pakon politiikkaidean ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä: talous neutraaleina tosiasioina, talous moraalisena vastuunkantamisena sekä talous politiikan reunaehtoina. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan näitä rationaliteetteja haastamaan pyrkiviä vastapuheita. Artikkeli osoittaa, että velkaa koskevan keskustelun taustalta voidaan tunnistaa syväänjuurtuneita periaatteita, jotka ilmentävät käsityksiämme talouden, politiikan ja moraalin suhteista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-21

Viittaaminen

Venäläinen, J. (2017). ”Numerot voivat näyttää sataa, mutta juna ei kulje” : Populaarin verkkokeskustelun perspektiivi kansalliseen velkakulttuuriin ja kestävän taloudenpidon ehtoihin. Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79301

Numero

Osasto

Teemanumeron artikkelit