Häpeä suomalaisten mielisairaalamuistoissa

  • Taija Karoliina Maanmieli Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Korostunut häpeän tunne liittyy olennaisesti niin mielenterveysongelmiin kuin psykiatriseen hoitotyöhön. Erityisesti mielisairaalaan joutuminen on monelle häpeällinen kokemus, josta on vaikeaa puhua. Tässä artikkelissa tarkastelen mielisairaalakokemuksiin liittyvää häpeää  psykiatristen sairaaloiden potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kirjoittamien muistojen valossa. Analysoin muistelijoiden kuvaamia häpeän kokemuksia kuvaten  häpeän kerronnallista rakentumista muistoissa. Pohdin mitkä tekijät ovat lisänneet, mitkä puolestaan helpottaneet mielisairaalakokemuksiin liittyvää häpeää. Eri muistelijaryhmien häpeän kokemukset ovat luonteeltaan erilaisia – potilaiden muistojen osalta niissä korostuu sisäänrakennettu stigma. Artikkeli pohjautuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n (myöhemmin SKS) Muistoja ja kokemuksia mielisairaaloista –muisteluaineistoon.

Julkaistu
2019-06-17
Viittaaminen
Maanmieli, T. K. (2019). Häpeä suomalaisten mielisairaalamuistoissa. Elore, 26(1). https://doi.org/10.30666/elore.79540
Osasto
Katsaukset