Vol 26 Nro 1 (2019)

					Näytä Vol 26 Nro 1 (2019)

Kahden teemanumeron jälkeen kevään 2019 lehti on vapaateemainen. Lehdessä on yksi referoitu artikkeli, yksi katsaus sekä lukuisia ajankohtaistekstejä ja kirja-arvioita. Varhaisia puutarhaoppaita käsittelevä Marjukka Piiraisen artikkeli koskettelee monin osin folkloristiikan alan keskeisiä kysymyksiä. Puutarhaoppaat valistivat tavallista kansaa mutta myös määrittelivät käsitystä hyvästä elämästä, johon kuuluivat muun muassa ahkeruus ja raittius. Puutarhaoppaat liittyvät myös suullisen ja kirjallisen kulttuurin väliseen rajankäyntiin. 

Matka puutarhaoppaista lehden katsausartikkelin aiheeseen saattaa näyttää pitkältä, mutta ei sitä välttämättä ole. Karoliina Maanmielen katsaus pureutuu muistelukirjoituksiin suomalaisten mielisairaalakokemuksista keskittyen erityisesti muistelijoiden kokemaan häpeään; katsauksessa tarkastellaan sekä potilaiden että heidän läheistensä kertomuksia ja pohditaan muistelukerronnan mahdollisuuksia häpeän lievittäjänä. Siinä missä varhaiset puutarhaoppaat piirtävät kuvaa ihanteellisesta kansalaisesta, mielisairaala-aineisto avaa hyvään elämään ja kansalaisuuteen liittyviä käsityksiä erilaisuuden ja toiseuden näkökulmista.

 

Kansikuva: PezibearPixabay

Julkaistu: 2019-06-20

Koko numero