Suullisen perinteen arkistoaineistot ja kirjoituksen variaatio

Antti Rytkösen keräämät rekilaulut

  • Hanna Karhu Helsingin yliopisto
Avainsanat: rekilaulu, käsikirjoitukset, arkistot, tekstikritiikki

Abstrakti

Artikkeli käsittelee rekilaulumuistiinpanojen variaatiota Antti Rytkösen 1890-luvulla keräämien aineistojen avulla. Kyseiset aineistot ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kokoelmissa. Artikkelissa verrataan arkistossa olevia erilaisia kirjoitettuja versioita samoista lauluista ja osoitetaan, että perinnearkistojen tekstianeistoissa on havaittavissa kirjoituksen prosesseihin liittyvää variaatiota. Rytkönen on siis muunnellut keräämiään laulutekstejä jonkin verran, ennen niiden lähettämistä SKS:n arkistoon.

Artikkelissa hyödynnetään tekstikritiikin ja geneettisen kritiikin näkökulmia. 

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Julkaistu
2019-12-17
Viittaaminen
Karhu, H. (2019). Suullisen perinteen arkistoaineistot ja kirjoituksen variaatio: Antti Rytkösen keräämät rekilaulut. Elore, 26(2), 3–25. https://doi.org/10.30666/elore.84544
Osasto
Artikkelit