Suullisen perinteen arkistoaineistot ja kirjoituksen variaatio

Antti Rytkösen keräämät rekilaulut

Kirjoittajat

  • Hanna Karhu Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.84544

Avainsanat:

rekilaulu, käsikirjoitukset, arkistot, tekstikritiikki

Abstrakti

Artikkeli käsittelee rekilaulumuistiinpanojen variaatiota Antti Rytkösen 1890-luvulla keräämien aineistojen avulla. Kyseiset aineistot ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kokoelmissa. Artikkelissa verrataan arkistossa olevia erilaisia kirjoitettuja versioita samoista lauluista ja osoitetaan, että perinnearkistojen tekstianeistoissa on havaittavissa kirjoituksen prosesseihin liittyvää variaatiota. Rytkönen on siis muunnellut keräämiään laulutekstejä jonkin verran, ennen niiden lähettämistä SKS:n arkistoon.

Artikkelissa hyödynnetään tekstikritiikin ja geneettisen kritiikin näkökulmia. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-17

Viittaaminen

Karhu, H. (2019). Suullisen perinteen arkistoaineistot ja kirjoituksen variaatio: Antti Rytkösen keräämät rekilaulut. Elore, 26(2), 3–25. https://doi.org/10.30666/elore.84544

Numero

Osasto

Artikkelit