Vol 7 Nro 2 (2000): Muistelu ja muistitieto

					Näytä Vol 7 Nro 2 (2000): Muistelu ja muistitieto

Elore ilmestyy nyt toisen kerran uudella vuosituhannella. Kuten (mahdolliselle) uuden ajan kynnykselle sopiikin, liikutaan lehden artikkeleissa ajassa: teemana on muistitietotutkimus. Artikkeleissa tarkastellaan tämän monia tieteenaloja yhdistävän tutkimussuunnan näköaloja sekä erityisesti muistitiedon moninaista käyttöä folkloristisena tutkimusaineistona. Suurin osa lehden artikkeleista on viime lokakuussa Turun yliopistossa pidetyn "Mää muistan sen koko ikäni..." - Muistitietoa tutkimassa -seminaarin satoa: kirjoittajat ovat laajentaneet seminaaripuheenvuoronsa nyt julkaistaviksi artikkeleiksi.

Julkaistu: 2000-12-01