Kohti moniäänisempää tulevaisuustyötä

Asukaslähtöiset skenaariot työvälineenä kaupunkien strategiaprosesseissa

Kirjoittajat

  • Santtu Lehtinen VTT Oy
  • Markus Laine Tampereen yliopisto
  • Anu Tuominen VTT Oy
  • Jouko Myllyoja VTT Oy
  • Juha Peltomaa Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Nina Wessberg VTT Oy

Avainsanat:

ennakointi, skenaariot, strategiatyö, strateginen suunnittelu, kaupunkitutkimus

Abstrakti

Kaupunkilaisten näkemysten hyödyntäminen kaupunkien strategioissa ja päätöksenteossa on haasteellista. Strategiatyö jää usein pienen joukon toteuttamaksi, ylhäältä alaspäin johdetuksi prosessiksi, joka heijastelee heikosti kaupungin inhimillistä todellisuutta. Ehdotamme tässä kirjoituksessa strategiatyön kehittämistä hyödyntämällä kaupunkilaisten erilaisista lähtökohdista ammentavaa, tulevaisuusorientoitunutta skenaariomenetelmää. Skenaariot tukevat kolmella eri tavalla kaupunkien tulevaisuudesta käytävän keskustelun moniäänisyyttä: Ensiksi, skenaarioiden hyödyntäminen auttaa ihmisiä hahmottamaan paremmin tulevaisuuden mahdollisia polkuja tiivistämällä tulevaisuutta koskevan informaatiotulvan ymmärrettäviksi tulevaisuuskuviksi. Toiseksi skenaariot toimivat myös kaupungin yhteisenä kielenä, jonka avulla kaupunkiorganisaatio ja kaupunkilaiset voivat käydä tulevaisuuskeskustelua jaetuin käsittein. Kolmanneksi skenaariot auttavat arvioimaan strategiaan liittyviä valintoja peilaamalla päätöksiä ja niiden mahdollisia seurauksia suhteessa erilaisiin tulevaisuuksiin. Skenaariopohjaisen ja moniäänisen kaupunkistrategian tuloksena voidaan luoda ominaispiirteensä tiedostava ja monimuotoinen kaupungin kehittämisprosessi, joka toimii asukkaitaan kuunnellen, toimintaympäristön muutoksia ennakoiden sekä ketterästi eri mahdollisuuksiin ja muutostarpeisiin tarttuen.

Kirjoittajien biografiat

Santtu Lehtinen, VTT Oy

VTM, tutkija

Markus Laine, Tampereen yliopisto

HT, yliopistonlehtori

Anu Tuominen, VTT Oy

D.Sc.Tech., johtava tutkija

Jouko Myllyoja, VTT Oy

YTM, johtava tutkija

Juha Peltomaa, Suomen ympäristökeskus SYKE

HT, erikoistutkija

Nina Wessberg, VTT Oy

HT, johtava tutkija

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Lehtinen, S., Laine, M., Tuominen, A., Myllyoja, J., Peltomaa, J., & Wessberg, N. (2022). Kohti moniäänisempää tulevaisuustyötä: Asukaslähtöiset skenaariot työvälineenä kaupunkien strategiaprosesseissa. Focus Localis, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/113407