Näkökulmia organisaatiosuunnitteluun covid-19-pandemian jälkeisellä paikkariippumattoman työn aikakaudella

Kirjoittajat

  • Tomi J. Kallio Vaasan Yliopisto
  • Johanna Jansson Vaasan yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

organisaatiosuunnittelu, covid-19, paikkariippumaton työ, etätyö, digitalisaatio

Abstrakti

Organisaatiosuunnittelun klassista, pääosin 1970-luvulta peräisin olevaa kirjallisuutta sovelletaan edelleen laajalti sekä johtamiskoulutuksessa että -tutkimuksessa. Aihepiirin kirjallisuus on kuitenkin vanhentunutta, etenkin uusien organisaation hajauttamismuotojen – kuten informaatioteknologian kehittymisen myötä yleistyneen paikkariippumattoman työn – osalta. Covid-19 on vauhdittanut merkittävästi asiantuntijaorganisaatioiden kehitystä, kun organisaatiot ovat ottaneet käyttöön paikkariippumattoman työn käytäntöjä pandemian vuoksi. Tässä tutkimuksessa
pyrimme ymmärtämään organisaatiosuunnittelun näkökulmasta, millaisia edellytyksiä paikkariippumaton työ asettaa työnjaolle, koordinaatiolle ja kontrollille. Esitämme kuusi hypoteesia, jotka määrittelevät paikkariippumatonta työtä organisaatiosuunnittelun ja koronakriisin jälkeisen paikkariippumattoman työn aikakauden näkökulmasta. Osallistumme tutkimuksellamme sekä keskusteluun pandemian vaikutuksista organisaatioiden toiminnalle että organisaatiosuunnittelun ajantasaistamiseen digiaikakaudelle.

Kirjoittajien biografiat

Tomi J. Kallio, Vaasan Yliopisto

Professori, KTT, HTT, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

tomi.kallio@uwasa.fi

+358 294498632

Johanna Jansson, Vaasan yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu

Väitöskirjatutkija, KTM, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto

TKI-päällikkö, Tutkimus ja kehitys, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

linda.jansson@student.uwasa.fi

+358 40 6712582​

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-07

Viittaaminen

Kallio, T. J., & Jansson, L. J. (2023). Näkökulmia organisaatiosuunnitteluun covid-19-pandemian jälkeisellä paikkariippumattoman työn aikakaudella. Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/116190