Sairaaloiden asiakaslähtöisen johtamisen merkitykset tieteellisen tekstin kuvaamana

Kirjoittajat

  • Merja Karhapää Itä-Suomen yliopisto
  • Tuula Kivinen Itä-Suomen yliopisto
  • Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

julkinen johtaminen, osallisuus, demokratia, sairaala, diskurssianalyysi, sosiaalinen konstruktionismi

Abstrakti

Tutkimuksessa jäsennetään sairaaloiden asiakaslähtöisen johtamisen merkityksiä tieteellisen tekstin kuvaamana. Tutkimuksen käsitteelliset lähtökohdat muodostuvat uuden julkisen palvelun periaatteiden, asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden avulla. Aineisto koostui 32 tieteellisestä artikkelista, joiden analyysissä sovellettiin väljää Faircloughin (1992) diskurssianalyysikehikkoa. Asiakaslähtöiselle johtamiselle annetaan merkityksiä muutoksen virittämisen, kamppailun ja yhtenäistämisen diskursseina. Sitä rakennetaan kokonaisvaltaisena ja johdonmukaisena toiminnan peruskäsitysten vahvistamisena, tasapainoillen niukkuuden ja asiantuntijalähtöisyyden välillä. Sairaaloiden asiakaslähtöisyyden johtaminen on rakenteilla olevaa ja sitä voidaan edistää koulutuskäytännöillä sekä tiedon jakamisella.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-23

Viittaaminen

Karhapää, M., Kivinen, T., & Lammintakanen, J. (2022). Sairaaloiden asiakaslähtöisen johtamisen merkitykset tieteellisen tekstin kuvaamana. Focus Localis, 50(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119485