Etätyön valvonta

Sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa

Kirjoittajat

  • Evgeniya Kurvinen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

yksityiselämä, tietosuoja, työsuojelu, valvonta, etätyö

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan etätyön teknisen valvonnan toteuttamisen lainmukaisuutta työturvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Tutkimuksen mukaan työnantaja ei saa kohdistaa kuuntelun ja katselun mahdollistavia valvontatoimenpiteitä kotirauhan piiriin. Teknisin menetelmin toteutettava näyttöpäätteen monitorointi voi liittyä työntekijälle haitallisten kuormitustekijöiden vähentämiseen ja työskentelyn tauottamiseen, mutta sitä ei voida pitää välttämättömänä kyseisten tarkoitusten saavuttamiseksi. Tekninen valvonta voidaan toteuttaa myös työturvallisuuden edistämiseen tarkoitetun hyvinvointisovelluksen avulla. Työnantajan tulee kuitenkin varmistaa hyvinvointisovelluksella saatujen tietojen käsittelyn lainmukaisuus. Työnantaja saa käsitellä työntekijöiden tietoja työsuojeluun liittyvissä tarkoituksissa, jos käsittelylle on olemassa oikeusperuste ja tarpeellisuus- ja oikeasuhtaisuusvaatimukset täyttyvät. Tutkimuksen mukaan hyvinvointisovelluksella saatuja tietoja saa käsitellä ensinnäkin sen valvomiseksi, käyttääkö työntekijä sovellusta ja toisekseen, että työntekijä pitää säännönmukaisia taukoja.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-07

Viittaaminen

Kurvinen, E. (2023). Etätyön valvonta: Sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa. Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120802