Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden taloudellinen suoriutuminen

Tilinpäätösanalyyttinen vertailu yksityisiin jätehuoltoyrityksiin

Kirjoittajat

  • Jari Kankaanpää Tampereen yliopisto
  • Pekka Valkama Helsingin kaupunki

Avainsanat:

jätehuoltoyhtiöt, kunnalliset osakeyhtiöt, yksityiset osakeyhtiöt, kannattavuus, tehokkuus

Abstrakti

Tämän tilinpäätösanalyyttisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida ja vertailla, miten kannattavasti ja tehokkaasti jätehuoltoalan kuntaomisteiset osakeyhtiöt ja yksityisesti omistetut osakeyhtiöt ovat toimineet. Tutkimusotos sisältää 762 yritysvuosihavaintoa jätehuoltoyhtiöistä vuosilta 2019–2021.

Tutkimuksen ensimmäisen hypoteesin mukaan kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ovat vähemmän kannattavia kuin yksityisesti omistetut jätehuoltoyhtiöt, ja toisen hypoteesin mukaan kunnalliset yhtiöt toimivat yksityisiä tehottomammin. Logistisen regressiomallin tulokset osoittautuivat ristiriitaisiksi. Ensimmäinen hypoteesi hyväksytään, mikäli mittarina käytetään sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, mutta hylätään, jos mittarina käytetään liiketulosprosenttia. Vastaavasti jälkimmäinen hypoteesi hyväksytään, jos mittarina käytetään pääoman kiertonopeutta, mutta joudutaan hylkäämään, jos mittarina pidetään henkilöstön käytön tehokkuutta.

Saadut tulokset eivät anna yksiselitteistä tukea kansainvälisten vertailututkimusten pääviestille, jonka mukaan yksityiset yritykset ovat kannattavampia ja tehokkaampia kuin julkisomisteiset. Sen sijaan tulokset antavat viitteitä kuntaomisteisten ja yksityisesti omistetut jätehuoltoyhtiöiden erilaisista toimintastrategioista. Tulokset osoittavat myös, että kuntaomisteiset jätehuoltoyhtiöt ovat kooltaan suurempia, taserakenteeltaan vakavaraisempia ja niiden toimintahistoria on yksityisesti omistettuja pidempi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Kankaanpää, J., & Valkama, P. (2023). Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden taloudellinen suoriutuminen: Tilinpäätösanalyyttinen vertailu yksityisiin jätehuoltoyrityksiin. Focus Localis, 51(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136666