Åsa Bharathi Larsson, Bilder av ras i svensk visuell kultur

Författare

  • Sandra Waller

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2022-10-06

Referera så här

Waller, S. (2022). Åsa Bharathi Larsson, Bilder av ras i svensk visuell kultur. Historisk Tidskrift för Finland, 107(2), 223–226. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/122153