Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring

Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år

Författare

  • Evelina Wilson

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2023-11-17

Referera så här

Wilson, E. (2023). Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), 189–194. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/141149