Lättläslig företagshistoria på vetenskaplig grund

Jyrki Paaskoski & Jouni Yrjänä, Rettig. En företagshistoria i nio generationer

Författare

  • Christoffer Holm

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2024-01-23

Referera så här

Holm, C. (2024). Lättläslig företagshistoria på vetenskaplig grund: Jyrki Paaskoski & Jouni Yrjänä, Rettig. En företagshistoria i nio generationer. Historisk Tidskrift för Finland, 108(3), 283–285. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/142733