Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden – likheter och olikheter

Författare

  • Sofia Aittomaa
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2017-12-18

Referera så här

Aittomaa, S. (2017). Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden – likheter och olikheter. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66922