Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson (red.), Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar

Författare

  • Mikko Huhtamies
Sektion
Granskningar

Publicerad

2018-01-31

Referera så här

Huhtamies, M. (2018). Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson (red.), Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69170