Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550–1610-talet)

  • Mikko Hiljanen

Abstract

-

Sektion
Uppsatser
Publicerad
apr 24, 2019
Referera så här
Hiljanen, M. (2019). Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550–1610-talet). Historisk Tidskrift för Finland, 103(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/80419