Boris Šerginin pohjoinen

Kirjoittajat

  • Mika Perkiömäki

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee ekokriittisestä näkökulmasta neuvostoaikaisen kirjailijan Boris Šerginin pomorien kansanperinteeseen perustuvista kertomuksista koostuvan tuotannon pohjoisen kuviteltua maantiedettä sekä sen suhdetta luontoon muun muassa kristinuskon ja neuvostomodernisaation konteksteissa. Se esittää, että Šerginin tuotanto rakentaa pomorien narratiivista identiteettiä, jolle keskeisiä ovat rikas elämä meren ehdoilla luonnonvarojen puolesta köyhällä alueella, kristinusko, vanha kulttuuriperintö sekä yhä uusien pohjoisten alueiden hallinta uusien teknologioiden avulla. Šerginiä Venäjän pohjoisen sakraalin maantieteen ja venäläisen kirjallisuuden pohjoisen tekstin kautta lukeva tutkimus on hahmottanut Venäjän Pohjolan kollektiivista identiteettiä keskittyen sen mytopoeettisiin merkityksiin. Tämä artikkeli tuo Šerginin materiaalisen ympäristön vahvemmin esiin ja tarkastelee Šerginin pohjoisen tekstin tutkimusta osana pomorien narratiivista identiteettiä.

The North of Boris Shergin

This article examines from an ecocritical perspective the imagined geography of the North in Boris Shergin’s works, a Russian writer of the Soviet period, whose stories were based on Pomor folklore. It studies the interconnections of nature and people in Shergin’s stories in the contexts of Christianity and Soviet modernisation. The article argues that rich life by and from the sea in an area poor in natural resources, Christianity, rich cultural heritage, and mastering new northern regions with the help of new technologies are central for the narrative identity of the Pomors whom Shergin’s oeuvre concerns. The research on Shergin from the points of view of the sacral geography of northern Russia and the northern text of Russian literature has outlined the collective identity of the Russian North, focusing on its mythopoetic meanings. This article builds more strongly on the material environment in Shergin’s stories and considers the research on Shergin’s northern text as part of the narrative identity of the Pomors.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-04-15

Viittaaminen

Perkiömäki, Mika. 2021. ”Boris Šerginin pohjoinen”. Idäntutkimus 28 (1):3-19. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.107838.