Suomi ja Venäjän rahapelimarkkinat

Kirjoittajat

  • Virve Marionneau
  • Johanna Järvinen-Tassopoulos

Abstrakti

Rajaseuduille sijoittunut rahapelitoiminta on kansainvälisesti yleistä, mutta Suomessa rahapelien vienti rajojen yli on ollut vähäistä. Käsittelemme tässä artikkelissa Suomesta Venäjälle suuntautunutta rahapelitarjontaa 1990-luvulta tähän päivään aiemman kirjallisuuden ja olemassa olevan tilastoaineiston valossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaista rahapelitarjonta Suomesta Venäjälle ja venäläisille on ollut, ja millaiset poliittiset ja taloudelliset seikat ovat vaikuttaneet tähän suhteeseen. Tarkastelu jaksottuu kolmeen ajanjaksoon, jotka liittyvät etenkin venäläisen rahapelijärjestelmän muutoksiin sääntelytasolla, ja suomalaisten rahapelitoimijoiden mahdollisuuksiin. Näitä ovat venäläisten rahapelimarkkinoiden kasvuaika 1990-luvulla, vuoden 2006 rahapeliuudistuksen rajoittama markkinaympäristö ja uusien markkinoiden synty sekä vuoden 2014 jälkeinen aika, johon on liittynyt niin ruplan romahtaminen kuin koronapandemian tuomat haasteet matkailulle

Finland and the Russian gambling market

Gambling operations in border regions are common internationally, but Finnish cross-border gambling offers have been scarce. This paper discusses how Finnish gambling operators have attempted to access the Russian market since the 1990s, based on previous literature and existing statistical information. The aim is to describe whether and how Finnish actors have exported gambling to Russia or Russians, and what kind of political and economic factors have influenced the commercial relationship. The analysis focuses on three periods determined by regulatory changes in Russian gambling and the related possibilities for the Finnish gambling offer. These are the growth period of the 1990s, the restrictive gambling law of 2006 and the new market environment, and the period starting from 2014 characterised by challenges to tourism and business following the financial crisis and the coronavirus pandemic.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-07-12

Viittaaminen

Marionneau, Virve, ja Johanna Järvinen-Tassopoulos. 2021. ”Suomi Ja Venäjän Rahapelimarkkinat”. Idäntutkimus 28 (2):3-19. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.110175.