Hyperlokaalin median rooli kansalaiskeskustelussa Venäjällä

Kirjoittajat

  • Olga Dovbysh

Abstrakti

Hyperlokaalista mediasta on tullut tärkeä osa paikallisen median kenttää eri puolilla Venäjää. Sitä edustavat kaupunkikohtaiset julkiset keskusteluryhmät sosiaalisen median alustoilla. Tämän kaltaiset ryhmät tarjoavat alustan yhteiskunnallisille keskusteluille, tukevat paikallisia yhteisöjä ja erilaisia kansalaisaloitteita sekä informoivat asukkaita kaupungin tapahtumista. Hallinnon edustajien aktiivinen osallistuminen tekee näistä ryhmistä tärkeitä foorumeita ja kommunikaatiokanavia paikallisen hallinnon ja asukkaiden välillä. Artikkelissa käytetään esimerkkinä paikkakuntakohtaisia julkisia ryhmiä ja analysoidaan, missä määrin ruohonjuuritason aloitteet voivat mahdollistaa viestinnän viranomaisten ja kansalaisten välillä ja kuinka tämänkaltainen asukkaiden osallistuminen kaupunkia koskevien asioiden käsittelyyn vaikuttaa paikallishallintoon. Tutkimuksessa haastateltiin sosiaalisessa mediassa toimivien ryhmien ylläpitäjiä ja moderaattoreita seitsemästä venäläisestä kaupungista. Tutkimus osoitti, että hyötyjen lisäksi hyperlokaalin median kasvuun liittyy myös riskejä: vallanpitäjien mielipiteisiin mukautuminen ja näennäinen osallistuminen saattavat heikentää kansalaisten todellisia vaikuttamismahdollisuuksia. Siinä, miten kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon sosiaalisessa mediassa, ja siinä, miten he todellisuudessa osallistuvat paikallishallintoon, on huomattava ero. Kaupunkiryhmien kehitykseen viestintäkanavana vaikuttaa niiden epävakaus ja omistajan halu kaupallistaa projekti, mikä tuottaa viihteellistä, neutraalia ja harmitonta sisältöä.

Hyperlocal media as a communication channel between state and society in Russia’s regions

 

Hyperlocal media in Russia, represented mainly by city public groups on social network websites, have recently become important elements of local media ecosystems in Russia’s regions. Along with the dissemination of information on local news and affairs, these groups act as platforms for public discussions and support community initiatives and local activism. The active involvement of local state bodies in these groups has made these sites important spaces of public participation as well as a communication channel between city administrations and local society. Taking the example of city public groups, this article explores to what extent non-professional and non-commercial media initiatives can enhance public engagement and citizen participation in local governance, as well as to what extent these digital media can serve as communication channels between state bodies and citizens in the Russian regions. The empirical data include eighteen interviews with owners and moderators of public city groups, conducted during the author’s fieldwork in seven Russian cities in 2017-2018. Based on the empirical evidence, I explore how grassroots digital media shows growing potential for public engagement. Compared to professional local newsrooms, these groups demonstrate higher freedom in the selection of topics and issues for public discussion. Moreover, hyperlocal media offer wider opportunities for local citizens to express their opinions by commenting and publishing their own materials. Constraining factors include co-optation strategies of state bodies, evidence of “pseudo-participation” and a significant gap between the share of people involved in “information engagement” and in offline activities.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-07-12

Viittaaminen

Dovbysh, Olga. 2021. ”Hyperlokaalin Median Rooli Kansalaiskeskustelussa Venäjällä”. Idäntutkimus 28 (2):20-30. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.110176.