Yhdistymisen ainekset Itämerellä uuden ajan alussa

  • Miia Ijäs-Idrobo

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan Itämeren alueen unioneita ja unionisuunnitelmia Puola-Liettuan ja Ruotsin sekä Puola-Liettuan ja Moskovan Venäjän kesken 1500-luvun lopulla. Vertailun kohteena ovat Puola-Liettuan unioni 1569 jälkeen, Ruotsissa laadittujen 1587 Kalmarin statuuttien hahmotelma personaaliunionista sekä myöhempi Puola-Liettuan unioniehdotus Moskovan Venäjälle 1600. Artikkelissa kiinnitetään huomiota paitsi (potentiaalisten) unioneiden hallinnolliseen järjestykseen, myös unioneiden kulttuurisiin sekä uskonnollisiin olosuhteisiin. Vaikka tässä artikkelissa esiteltävät Itämeren unionit Puola-Liettuan ja Ruotsin tai Moskovan Venäjän välillä jäivät lopulta toteutumatta, ei ajatus ollut mitenkään tavaton. Unionin muodostaminen oli menneisyyden toimijoille yksi vaihtoehto, jolle riitti eurooppalaisia vertailukohtia. Sellaisenaan Itämeren unionisuunnitelmat edustavat alueen mahdollista historiaa, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi osana eurooppalaisten unioneiden laajempaa historiaa.

Avainsanat: unionisuunnitelmat, Puola-Liettua, Ruotsi, Moskovan Venäjä, unioni, Itämeren alue
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 22, 2018