Globaalit korkeakoulu-uudistukset ja Kirgisia

  • Sari Eriksson Helsingin yliopisto
Avainsanat: Kirgisia, korkeakoulukenttä, korkeakoulureformi, koulutuspolitiikka

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee entisen Neuvostoliiton tasavallan, Keski-Aasiassa sijaitsevan Kirgisian korkeakoulukenttää kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta. Tässä artikkelissa analysoin, miten globaalit korkeakoulureformit paikallistuvat Kirgisian korkeakoulukentälle. Artikkelin tavoitteena on esitellä, miten erilaisilla puhetavoilla, eli diskursseilla, joko tuetaan vallitsevaa koulutuspoliittista tilannetta ja/tai perustellaan kulloisiakin muutostarpeita. Tutkimus osoittaa, kuinka globaalisti muotoillut koulutuspoliittiset ohjelmat ja tavoitteet saavat paikallisia muotoja ja piirteitä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Vaikka Kirgisia on Keski-Aasian kontekstissa verrattain avoin länsimaalaisille vaikutteille, on paikallisen kulttuurin ja historian sekä Venäjän vaikutus nähtävissä analysoitaessa globaalien korkeakoulureformien domestikaatiota. Artikkelissa käytetty tutkimusaineisto perustuu vuonna 2015 väitöskirjaani varten kerättyyn haastatteluaineistoon Kirgisian yliopistoissa sekä korkeakoulutusta ohjaaviin asiakirjoihin.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 22, 2018