Suomen venäjänkielinen media ja monietninen julkisuus

Kirjoittajat

  • Olga Davydova-Minguet

Avainsanat:

Suomen venäjänkielinen media, monietnisyys, monietninen julkisuus

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Suomen venäjänkielistä mediaa monietnisen julkisuuden näkökulmasta. Monietnisen julkisuuden mahdollistavat etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet viestittää, tulla ymmärretyksi ja heidän ryhmäidentiteettiensä tunnustaminen (Husband 1998). Nyky-yhteiskuntien diasporinen media on ylirajaista sekä markkinoiden, digitalisaation ja ylirajaisten diskurssien ehdollistamaa. Journalistisen, faktapohjaisen etnisen median tärkeys korostuu demokraattisissa monietnisissä yhteiskunnissa. Artikkeli
perustuu vuonna 2016 toteutetun Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä -hankkeen venäjänkielisten mediatoimijoiden haastatteluaineistoon. Venäjänkielisen median kykyä toimia julkisuutena arvioidaan sen ansaintamallin ja journalistisen toiminnan näkökulmasta. Vaikka Suomessa harjoitetaan monipuolista ja laajaa venäjänkielistä mediatoimintaa, se koetaan
riittämättömäksi ja sen kykyä edustaa vähemmistöä epäillään. Suomen venäjänkielistä mediakenttää voi vahvistaa kehittämällä etnisen median tukitoimintoja ja tiivistämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-01

Viittaaminen

Davydova-Minguet, Olga. 2017. ”Suomen venäjänkielinen media ja monietninen julkisuus”. Idäntutkimus 24 (3):3-19. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77736.