Luonnon pyhät paikat virolaisessa maauskliikkeessä

Kirjoittajat

  • Jenni Rinne

Avainsanat:

Viro, pyhät paikat, maausko, maausk

Abstrakti

Tämä artikkeli keskittyy analysoimaan sanallistettuja tunnekokemuksia virolaisen uuspakanaliikkeen luonnon pyhissä paikoissa. Artikkeli tarkastelee erityisesti fyysisten paikkojen ja ryhmäidentiteetin muodostumisen suhdetta tunnekokemusten analyysin kautta. Empiiriseksi aineistoksi on valittu kolme haastattelua, joissa liikkeessä mukana olevat kertovat suhteestaan luonnon pyhiin paikkoihin ja tunnekokemuksistaan niissä. Käytän tunnekokemusten analyysiin affektiteoriaa (Wetherell 2012), sekä filosofisia ja kulttuuritieteellisiä paikan teorioita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-06-01

Viittaaminen

Rinne, Jenni. 2016. ”Luonnon pyhät Paikat Virolaisessa Maauskliikkeessä”. Idäntutkimus 23 (2):15-26. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77861.