Ympäristönsuojelu valtiososialistisessa Unkarissa

Kirjoittajat

  • Viktor Pál

Avainsanat:

ympäristönsuojelu, Unkari

Abstrakti

Artikkeli käsittelee ympäristönsuojelua taloushistoriallisessa kontekstissa valtiososialistisessa Unkarissa. Tekstissä tarkastellaan erilaisten ympäristönsuojelun mekanismien onnistumista ja epäonnistumista. Esittelen aluksi Acemoglun ja Robinsonin teorian inklusiivisista ja ekstraktiivisista instituutioista ja miten tätä mallia voidaan kehittää edelleen sisältämään ympäristönsuojeluinstituutiot. Sen jälkeen analysoin ympäristönsuojelun pääinstrumentteja valtiososialistisessa kontekstissa. Keskeisenä johtopäätöksenä
on, että tarkastellun ajanjakson alkuaikana talouden näkökulmasta tehdyt toimenpiteet olivat ympäristönsuojelun toimenpiteitä tehokkaampia valtiososialistisessa Unkarissa. Kuitenkin 1970-luvulle tultaessa tapahtui niin sanottu ympäristöherätys ja ympäristönsuojeluun alettiin käyttää enemmän varoja. Laaja ympäristönsuojelujärjestelmä onnistui hidastamaan ympäristön saastumista 1980-luvun alkuun asti.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-12-01

Viittaaminen

Pál, Viktor. 2015. ”Ympäristönsuojelu Valtiososialistisessa Unkarissa”. Idäntutkimus 22 (4):45-56. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77939.