Venäjän sukupuolittunut palvelusektori

Kirjoittajat

  • Charlie Walker
  • Miia Ijäs

Avainsanat:

palvelusektori, tyttöys, sukupuoli, työ

Abstrakti

Artikkeli kiinnittyy yhä laajenevaan kansainväliseen tutkimukseen tyttöydestä. Se käsittelee muutosta, joka on tapahtunut naisten kasvussa aikuisuuteen. Suurin osa alan kirjallisuudesta on toistaiseksi keskittynyt länsimaihin, mutta tässä artikkelissa tarkastellaan työväestöön kuuluvia nuoria naisia Pietarissa, Venäjällä.
Kuten monissa länsimaissa, palvelusektorin uudet työpaikat ja entistä kattavampi korkeakoulujärjestelmä näyttävät tarjoavan nuorille naisille uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen liikkuvuuteen. Perinteisiin, sittemmin köyhtyneisiin ja väheksyttyihin työelämäpolkuihin verrattuna tutkimuksessa esiintyvät nuoret naiset hyödyntävät tehokkaasti uusia keinoja rakentaen samalla kertomusta itsensä toteuttamisesta ja tehden laajempia huomioita arvostetusta naiseudesta. Silti todellinen sosiaalinen liikkuvuus on vaikeasti tavoitettavissa, sillä perinteiset luokkaan ja sukupuoleen perustuvat työelämän rakenteet rajoittavat edelleen tyttöjen mahdollisuuksia. Huolimatta tapaustutkimukseni tarkasta rajauksesta, tutkimukseni ilmentää esteitä, joita nuoret naiset yhä kohtaavat globaalissa koulutuksen ja työelämän muutoksessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-06-01

Viittaaminen

Walker, Charlie, ja Miia Ijäs. 2015. ”Venäjän sukupuolittunut palvelusektori”. Idäntutkimus 22 (2):35-48. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/78019.