Venäjän epävirallinen hallinto

Kirjoittajat

  • Alena Ledeneva
  • Miia Ijäs

Avainsanat:

epävirallinen hallinto, Venäjä

Abstrakti

Nyky-Venäjällä korruptio voidaan jäljittää traditionaalisiin käytänteisiin, patrimoniaalisen vallan malliin ja neuvostoaikaisiin hallinnon välineisiin – jotka kaikki laiminlyövät ja rutiininomaisesti ylittävät julkisen ja yksityisen välistä rajaa. Hämärtynyt julkisen ja yksityisen välinen raja muodostaa tilan henkilökohtaisiin verkostoihin perustuvalle hallinnolle, johon nykyisin usein viitataan nimellä ”Putinin sistema”. ”Kestityksen”, ”jaetun vastuullisuuden” ja ”Potjomkinin kulissien” mallit ovat tunnistettavissa tavassa, jossa johtajuus on riippuvaista instrumenteista kuten ilmoittamattomat palkkiot, epäviralliset kytkökset, piilotetut agendat ja varoitusviestit, jotka voidaan nähdä tehokkaina hallinnon mekanismeina. Tiettyjen toimijoiden henkilökohtaisen vaikutuksen avulla Putinin sistema antaa voimaa hallituksen taloudellisille ja poliittisille projekteille ja pitää järjestelmän alamaiset varpaillaan. Samaan aikaan järjestelmän avoimuuden ja vastuullisuuden vastainen luonne tarjoaa hedelmällisen maaperän korruptiolle ja tekee sen torjumisesta vaikeaa. En suoraan samaista epävirallista hallintoa korruptioon, mutta väitän, ettei korruptiota kyetä Venäjällä kunnolla torjumaan, elleivät maan johtajat sitoudu ”reflektiiviseen modernisointiin” ja tunnusta ylläpitämänsä epävirallisen hallinnon seuraamuksia, joista yleinen korruptio on yksi vahingollisimmista maan toiminnan kannalta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-01-01

Viittaaminen

Ledeneva, Alena, ja Miia Ijäs. 2015. ”Venäjän epävirallinen Hallinto”. Idäntutkimus 22 (1):3-14. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/78082.