Luonnonvarat ja Venäjä – kriittinen teoria

Kirjoittajat

  • Alexander Etkind
  • Jukka Pietiläinen

Avainsanat:

luonnonvarat, Venäjä

Abstrakti

Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet ”öljykirouksesta” – siitä, miten öljyntuottajavaltiolle
on ominaista epädemokraattinen hallinto, hallintoon pesiytynyt korruptio ja
yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus. Taloustieteilijät ovat puolestaan kirjoittaneet
osallistavista ja poissulkevista valtioista: kun osallistavat meritokratiat rakentavat
tuottavia instituutioita, poissulkevat valtiot estävät sellaisten instituutioiden
muodostumisen, sillä ne muodostaisivat uhkan voitoille ja ryöstelevän eliitin
etuoikeuksille. Koska taustani on näissä molemmissa tutkimusperinteissä, olen
kehittänyt käsitteen suurten luonnonvarojen tuottajamaa, jossa eliitti saa vaurautensa
suoraan luonnonvaroista ilman, että väestö ja valtion instituutiot osallistuvat
tähän prosessiin. Kun analysoin resurssiriippuvuuden poliittisia seurauksia, käytän
Neuvostoliiton jälkeistä Venäjää esimerkkitapauksena suurten luonnonvarojen
tuottajamaasta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-01-01

Viittaaminen

Etkind, Alexander, ja Jukka Pietiläinen. 2015. ”Luonnonvarat Ja Venäjä – Kriittinen Teoria”. Idäntutkimus 22 (1):15-25. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/78083.