Kieli-ideologia ja kielipolitiikka Venäjän valtion yhtenäisyyden rakentajina

Kirjoittajat

  • Mika Lähteenmäki

Avainsanat:

kieli, kielipolitiikka, kieli-ideologia, valtio

Abstrakti

Yhteinen kieli nähdään tärkeänä valtion yhtenäisyyden symbolina, ja kielipolitiikka ja
kieli-ideologia ovat merkittäviä työkaluja, joiden avulla pyritään vahvistamaan Venäjän
valtion sisäistä yhtenäisyyttä ja sen asemaa maailmanpolitiikassa. Kieli-ideologisissa
näkemyksissä korostuu venäjän kielen puhtauden vaaliminen, ja kieli esitetään Venäjän
federaation eri kansallisuuksia ja kansallisia kulttuureja yhdistävänä universaalina
resurssina. Kieli määritellään myös ylirajaiseksi ilmiöksi, joka luo yhteisyyden
kokemuksen eri puolilla maapalloa asuvien diasporien ja äiti-Venäjän välille. Ilmiö on
osa laajempaa kansaa yhdistävien symbolien ja suuren kertomuksen rakentamiseen
tähtäävää ohjelmaa. Tarkasteltavat esimerkit ovat peräisin Venäjän kielilainsäädännöstä,
ulkopoliittisesta konseptista ja sanomalehtikirjoituksista sekä Russki mir -järjestön
dokumenteista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-01-01

Viittaaminen

Lähteenmäki, Mika. 2015. ”Kieli-Ideologia Ja Kielipolitiikka Venäjän Valtion yhtenäisyyden Rakentajina”. Idäntutkimus 22 (1):26-35. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/78084.