Yleisvenäläinen kansanrintama ja hybridin hallitsemisen dilemma

Kirjoittajat

  • Jussi Lassila

Avainsanat:

Yleisvenäläinen kansanrintama, hybridin hallitsemisen dilemma

Abstrakti

Artikkeli käsittelee Kremlin luomaa Yleisvenäläiseksi kansanrintamaksi kutsuttua
poliittista liikettä osana niin kutsuttua hybridin hallitsemisen dilemmaa, joka on ollut
leimallista Putinin hallinnolle. Hybridin hallitsemisen dilemma viittaa demokraattisten
raamien käyttöön autoritäärisen hallinnon legitimoinnissa ja siitä juontuviin ongelmiin.
Ensisijaisena aineistona on 45 Yleisvenäläisen kansanrintaman ja sen alkuperäisen
emo-organisaation Yhtenäinen Venäjä -puolueen internet-sivuilla olevaa tekstiä
vuosilta 2011–2014. Analyysissa tarkastellaan yhtäältä sitä, miten Kansanrintaman
demokratia-diskurssi suhteutuu järjestön institutionaaliseen asemaan ja kehitykseen.
Toisaalta pureudutaan siihen, miten Kansanrintaman kehitys Yhtenäisen Venäjän
vaaliorganisaatiosta profiililtaan itsenäiseksi liikkeeksi suhteutuu poliittiseen
todellisuuteen, joka Venäjällä muotoutui vuosien 2011–2012 protestien myötä.
Kansanrintaman uskottavuusongelmien valossa mistään Kremlin diskursiivisen vallan
hegemoniasta ei voida puhua. Päinvastoin, rintaman taipumus mukautua ulkoiseen
kritiikkiin ja tässä suhteessa aitoon poliittiseen kilpailuun on yllättävää. Hybridinä
toimijana Yleisvenäläinen kansanrintama pitää yllä – omien tarkoitusperiensä vastaisesti
– poliittisen moniarvoisuuden ja itsestään riippumattoman kritiikin olemassaoloa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-01-01

Viittaaminen

Lassila, Jussi. 2015. ”Yleisvenäläinen Kansanrintama Ja Hybridin Hallitsemisen Dilemma”. Idäntutkimus 22 (1):36-54. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/78085.