Muuttuva eläinsuhde Juri Rytheun tuotannossa

Kirjoittajat

  • Eeva Kuikka Tampereen yliopisto

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani, kuinka tšuktšikirjailija Juri Rytheu (1930-2008) kuvaa tuotannossaan neuvostoajan vaikutusta arktisen alueen ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Rytheun teoksissa kysymys ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta kietoutuu laajempaan maailmankatsomukselliseen keskusteluun, mikä heijastelee alkuperäiskansan tasapainoilua oman maailmankatsomuksensa ja kommunistisen vallan ajaman materialistisen maailmankatsomuksen välillä. Eläimen kategoria avaa Rytheun tuotannossa myös koloniaaliseen ”toiseuteen” liittyviä kysymyksiä. Lähestyn alkuperäiskansan eläinsuhteeseen kohdistuvaa muutospainetta Gayatri Spivakin (1988) ”episteemisen väkivallan” käsitteen, postkoloniaalisen teorian sekä kulttuurisen eläintutkimuksen kautta. Kiinnitän artikkelissa huomiota myös siihen, kuinka eri vuosikymmenet vaikuttavat Rytheun tapaan käsitellä aihetta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-07-01

Viittaaminen

Kuikka, Eeva. 2019. ”Muuttuva eläinsuhde Juri Rytheun Tuotannossa”. Idäntutkimus 26 (2):3-18. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.83668.