Uusin numero

Vol 56 (2018): vuoden 2018 vuosikirja: sivistys ja kasvatus eilen ja tänään

Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen (toim.)

Kirjassa tarkastellaan kahdentoista tekstin valossa niitä merkityksenantojen muutoksia ja jatkuvuuksia, jotka ilmenevät eri aikakausien sivistys- ja kasvatuskäsityksissä. Merkitysten kirjoa avataan käsitehistoriallisten tarkastelujen lisäksi teksteillä, joissa käsitteet saavat tulkintansa kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä. Teoksen teksteissä korostuu sivistys- ja kasvatuskäsitysten historiallisuus. Niinpä ne antavat pohdittavaa myös niille lukijoille, joita kiinnostavat oman aikamme sivistystulkinnat sekä sivistyksen ja kasvatuksen suhde nyt ja tulevaisuudessa.

 

Julkaistu: 2018-12-30

Esipuhe

Näytä kaikki numerot