Konsultointia horisontissa

Uusi työ yliopisto-opiskelijoiden argumentaatiossa

Kirjoittajat

  • Miira Niska

Avainsanat:

Uusi työ, Diskursiivinen psykologia, Tulkintarepertuaari, yliopisto-opiskelijat

Abstrakti

Poliittisten toimijoiden ja ajatushautomojen mukaan työelämä on keskellä murrosta; tulevaisuuden työ on paitsi entistä autonomisempaa ja merkityksellisempää myös joustavampaa ja monimuotoisempaa. Tässä artikkelissa tarkastelen kriittisen diskursiivisen psykologian näkökulmasta uuden työn ideoiden käyttöönottoa ruohonjuuritason vuorovaikutuksessa. Artikkelissa analysoin yliopisto-opiskelijoiden haastattelupuhetta tulevasta työllistymisestään ja kysyn, ovatko opiskelijat ottaneet käyttöönsä uuden työn ideat vai rakentavatko he tulevaa työmarkkina-asemaansa edelleen perinteisempiin työn merkityksiin nojautuen. Haastatteluihin osallistuneille yliopisto-opiskelijoille uusi työ vaikuttaa olevan tuttu ja hyväksytty, joskaan ei aina yksiselitteisen myönteisesti arvotettu jäsennys työelämästä. Vaikka opiskelijat ottavat haastattelutilanteessa käyttöön poliittisten toimijoiden ja ajatushautomojen lanseeraaman uuden työn idean, he myös tunnistavat vanhan version työstä ja käsittelevät jännitteitä työn uusien ja vanhojen merkitysten välillä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-08

Viittaaminen

Niska, M. (2021). Konsultointia horisontissa: Uusi työ yliopisto-opiskelijoiden argumentaatiossa. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 3–18. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100077