Mielenterveys työelämän murroskohdissa

Lääketieteellisen intervention muuttuva rooli

Kirjoittajat

  • Pekka Varje Työterveyslaitos
  • Jussi Turtiainen Työterveyslaitos
  • Kristiina Lehmuskoski Työterveyslaitos
  • Anna Kuokkanen
  • Ari Väänänen Työterveyslaitos

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoimme terveysalan ammattilaisten näkemyksiä työelämän muutosten ja työntekijöiden kokemien mielenterveyshaasteiden välisestä suhteesta. Kysymme, miten erilaiset työelämän murroskohdat ovat näkyneet työterveyshuollossa ja miten mielenterveyskysymysten rooli on muuttunut työterveysammattilaisten työssä. Aineisto käsittää 41 suomalaisen työterveyslääkärin, psykiatrin, työterveyshoitajan ja psykologin syvähaastattelua, joissa he peilaavat havaintojansa työelämän muutoksista ja työntekijöiden mielenterveysongelmista 1960-luvulta 2010-luvulle. Työterveysammattilaisten käsitykset piirtävät kuvaa siitä, kuinka työelämän, työprosessien ja potilas-lääkäri-suhteen muutos on eri aikoina tuonut esiin erilaisia tapoja oirehtia ja kuvata työelämän ongelmia. Haastatteluissa näkyvät eräinä murroskohtina työelämän tietokoneistuminen 1980-luvulta alkaen, lama-aika ja kiireen lisääntyminen 1990-luvulla sekä työn ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen 2000-luvulla. Haastatteluissa näkyy myös se, kuinka lääketieteellisestä interventiosta on tullut keskeinen tapa hallita työhön ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Työterveyslääkäreille ja muulle työterveyshuollolle tämä on merkinnyt lisääntyvää vastuuta työntekijöiden psyykkisestä työhyvinvoinnista ja samalla kasvavaa huolta työntekijöiden tunne-elämän liiallisesta medikalisaatiosta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-08

Viittaaminen

Varje, P., Turtiainen, J., Lehmuskoski, K., Kuokkanen, A., & Väänänen, A. (2021). Mielenterveys työelämän murroskohdissa: Lääketieteellisen intervention muuttuva rooli. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 52–67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100522