Taidetyön yhteismuotoutuva todellisuus

Ehdotus monitieteiseksi lähestymistavaksi

Kirjoittajat

  • Mikko Jakonen Yliopistonlehtori
  • Paul Jonker-Hoffren Postdoc-tutkija
  • Katve-Kaisa Kontturi
  • Milla Tiainen Yliopisto-opettaja

Abstrakti

Artikkelissa ehdotamme lähestymistapoja, joiden kautta taiteilijoiden työtä voisi tutkia olennaisena osana taidetta ja prosesseina, joissa taiteiden erityispiirteet, tekijän subjektiivinen kokemus sekä erilaiset sosioekonomiset ja poliittiset tekijät aina yhteismuotoutuvat. Artikkelia motivoi oletus siitä, että uudenlaiset vuoropuhelut taiteen- ja työn tutkimuksen välillä edistävät merkittävästi ymmärrystä taiteellisen työnteon luonteesta, nykymuodoista ja tulevaisuudennäkymistä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-08

Viittaaminen

Jakonen, M., Jonker-Hoffren, P., Kontturi, K.-K., & Tiainen, M. (2021). Taidetyön yhteismuotoutuva todellisuus: Ehdotus monitieteiseksi lähestymistavaksi. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 96–112. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102980