Nykyäitiys prekaarissa (työ)elämässä

Kirjoittajat

  • Jenny Säilävaara Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Prekaari äitiys: Kertomuksia palkkatyön reunamilta. Lilli Aini Rokkonen. Itä-Suomen yliopisto 2020. 324 s.

Osasto
Kirjaesittelyt

Julkaistu

2021-10-08

Viittaaminen

Säilävaara, J. (2021). Nykyäitiys prekaarissa (työ)elämässä. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 116–118. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110807