Työn muutosta tulkitsemassa ja tekemässä

Kirjoittajat

Avainsanat:

työ, työelämä, työn muutos

Abstrakti

Puhuttaessa työn muutoksesta on vaikeaa erottaa sitä, missä määrin kyse on muutosten silkasta kuvaamisesta ja missä määrin myös niiden edistämisestä, vastustamisesta tai suuntaamisesta. Muutospuheella on kyky, pyrkimys tai ainakin huomaamaton taipumus saada aikaan vaikutuksia. Tässä Kulttuurintutkimus-lehden erikoisnumerossa pureudumme työn muutokseen ja työelämän muutospuheeseen toisiinsa sekoittuneina asioina. Aina kun työn muutosta tulkitaan, muutosta myös tehdään. Toisaalta työssä havaitut muutokset avaavat mahdollisuuksia uusiin tulkintoihin. Mikä kulttuurintutkijoiden mielestä on menneessä, nykyisessä ja tulevassa työelämässä analysoimisen arvoista?

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2021-10-08

Viittaaminen

Venäläinen, J., & Vuori, J. (2021). Työn muutosta tulkitsemassa ja tekemässä. Kulttuurintutkimus, 38(2–3), 1–2. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/111079