Huumori kukkii vastavuoroisuudessa

Päiväkodin toimintakulttuuri huumorin mahdollistajana ja rajoittajana

Kirjoittajat

Avainsanat:

Huumori, vastavuoroisuus, lapsinäkökulma, toimintakulttuurin murros, varhaiskasvatus, humour, reciprocity, child perspectives, early education and care

Abstrakti

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista itseään, myös omalla huumorillaan. Lapset ovatkin taitavia pitämään keskenään hauskaa, mutta lasten ja aikuisten yhteistä huumoriakin tarvitaan, sillä huumorilla voi tuottaa lapsen ja yhteisön hyvinvointia sekä myönteistä, leppoistavaa ja yhteistä toimintakulttuuria. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, miten lasten ja aikuisten välinen yhteistä huumorikulttuuria tuotetaan ja mikä mahdollistaa ja rajoittaa sen syntymistä. Artikkeli pohjaa lapsinäkökulmaiseen tutkimusteoreettisiin lähtökohtiin ja metodologiaan sekä etnografiseen lähestymistapaan. Tutkimus on laadullinen ja aineisto koostuu videotallenteista viidessä suomalaisessa päiväkodissa. Tarkastelukulmana on vuorovaikutustilanteet ruokailuhetkissä ja ohjatuissa tuokioissa. Tutkimustulosten mukaan lasten ja aikuisten yhteisen huumorikulttuurin syntyminen vaatii aikuiselta lapsen huumorin erityispiirteiden ymmärtämistä, osallisuuden mahdollistavia rakenteita sekä kiireettömän ilmapiirin. Tutkimus osoittaa, että rutiininomainen, sääntöjä painottava ja aikuisjohtoinen toiminta jättää vähän tilaa yhteiselle huumorille.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-04-05

Viittaaminen

Stenius, T., & Karlsson, L. (2023). Huumori kukkii vastavuoroisuudessa: Päiväkodin toimintakulttuuri huumorin mahdollistajana ja rajoittajana. Kulttuurintutkimus, 40(1), 38–54. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/119960