”Supertähden ilmaantuminen on oletettavasti vain ajan kysymys”

Maahanmuuttajat ja suomalaisen jalkapalloilun tulevaisuus

Kirjoittajat

  • Marko Kananen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

jalkapallo, maahanmuutto, media

Abstrakti

Maahanmuuttotaustaiset jalkapalloilijat ovat nousseet 2000-luvulla nopeasti suomalaisen jalkapalloilun huipulle. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka maahanmuuttotaustaisia pelaajia on käsitelty suomalaisessa mediassa. Millaisia niin positiivisia kuin negatiivisia ominaisuuksia ja ennakko-oletuksia heihin on liitetty ja millaisia rooleja heille on tarjottu? Analyysin tulokset tuovat esiin maahanmuuttotaustaisia pelaajia koskevassa kirjoittelussa korostuvaa tasapainoilua poikkeuksellisia jalkapallotaitoja korostavan meritokratiapuheen ja asenneongelmia käsittelevän huolipuheen välillä. Näiden perinteisten käsittelytapojen lisäksi mediassa on kuitenkin myös nähtävissä merkkejä maahanmuuttotaustaisten pelaajien normalisoitumista osaksi suomalaisen jalkapalloilun arkea.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-21

Viittaaminen

Kananen, M. (2020). ”Supertähden ilmaantuminen on oletettavasti vain ajan kysymys” : Maahanmuuttajat ja suomalaisen jalkapalloilun tulevaisuus. Kulttuurintutkimus, 37(3-4), 69–83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/90947