Suomen urheilu- ja hyvinvointiteknologia-ala urheilukulttuurin muutosten ilmentäjänä

Kirjoittajat

  • Ilmari Eskola Jyväskylän yliopisto
  • Antti Laine Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

urheiluteknologia, hyvinvointiteknologia, toimiala, puettava teknologia, pelillistäminen, sensoriteknologia, digitalisaatio, urheilukulttuuri, iot, mobiilisovellus, ohjelmisto, data-analyysi, yksityinen sektori, kaikkiallistuminen, urheilu- ja hyvinvointiteknologia, teknologia-ala, urheilukulttuurin muutos

Abstrakti

Nykypäivänä urheilu- ja hyvinvointiteknologiayritykset muodostavat kansainvälisesti merkittävän kokoluokan markkinan. Alan yritykset ovat keskittyneet liiketoiminnassaan esimerkiksi anturi- ja sensoriteknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, älypuhelinsovelluksiin ja tietokoneohjelmistoihin sekä eleohjaukseen, digitaalisiin pintoihin ja tekoälyyn perustuviin liikkumisympäristöihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä makrotason muutosajurit ovat tehneet toimialasta Suomessa sellaisen kuin se tänä päivänä on. Samalla luodaan katsaus suomalaisten urheilu- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten ominaispiirteisiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-21

Viittaaminen

Eskola, I., & Laine, A. (2020). Suomen urheilu- ja hyvinvointiteknologia-ala urheilukulttuurin muutosten ilmentäjänä. Kulttuurintutkimus, 37(3-4), 84–102. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91106