Painetun sanomalehden urheilu-uutisointi ennen internetiä ja monikanavajulkaisemisen aikakaudella

Määrällinen tarkastelu Iltalehden Calgaryn 1988 ja Pyeongchangin 2018 talviolympiauutisoinnista

Kirjoittajat

  • Antti Laine Jyväskylän yliopisto
  • Sofia Kotilainen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

olympialaiset, urheilujournalismi, tabloidi, kvantitatiivinen sisällönanalyysi

Abstrakti

Tässä pitkittäistutkimuksessa selvitämme kolmenkymmenen vuoden aikajänteellä, millaiseksi painetun sanomalehden urheilu-uutisointi on muuttunut, kun tiedon digitalisaation sekä internetin ja sosiaalisen median myötä on siirrytty monikanavajulkaisemisen aikakaudelle. Tutkimusaineisto koostuu Iltalehden vuosien 1988 ja 2018 talviolympiauutisoinnista. Analysoimme aineistoa määrällisesti sanomalehtien urheilu-uutisten tarkasteluun kehitetyllä mittarilla, jonka sisältämien muuttujien mukaisesti olemme mitanneet ja luokitelleet kaikki aineiston jutut ja kuvat. Urheiluaineiston määrä ja osuus Iltalehden kaikista sisällöistä laski aineiston tarkasteluvuosien välillä huomattavasti. Visuaalisuus sekä henkilö- ja mielipidejuttujen osuus ovat kasvaneet reaaliaikaisen uutisoinnin valtakaudella, mutta reportaaseja ja grafiikoita hyödynnetään yhä varsin vähän, kuten myös monimediaalisuutta yhteistyössä sähköisten viestimien kanssa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-21

Viittaaminen

Laine, A., & Kotilainen, S. (2020). Painetun sanomalehden urheilu-uutisointi ennen internetiä ja monikanavajulkaisemisen aikakaudella: Määrällinen tarkastelu Iltalehden Calgaryn 1988 ja Pyeongchangin 2018 talviolympiauutisoinnista. Kulttuurintutkimus, 37(3-4), 47–68. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91262