Ruokakulttuuria keskiluokan armosta

Kulttuurinen erottautuminen ja luokka Helsingin Sanomien luomuruokateksteissä

Kirjoittajat

  • Kaisa Orvokki Tiusanen Tampereen yliopisto; Viestintätieteiden tiedekunta; Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Abstrakti

Mediavälitteinen ruokakulttuuri on ikkuna kulttuurisiin hierarkioihin. Tarkastelen artikkelissani sitä, miten kulttuurinen erottautuminen ja luokkakulttuurit näkyvät luonnonmukaista ruokaa käsittelevissä sanomalehtiteksteissä. Luomu- ja lähiruokaan kytkeytyvää eksklusiivisuutta sekä tuotetaan uudelleen että kritisoidaan Helsingin Sanomien diskursseissa. Moniäänisyydestä huolimatta luonnonmukainen ruoka määrittyy teksteissä keskiluokkaisten kulttuuristen ideaalien kautta, eikä keskiluokkaisen ruokakulttuurin hegemonia tule teksteissä kyseenalaistetuksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-11-26

Viittaaminen

Tiusanen, K. O. (2020). Ruokakulttuuria keskiluokan armosta: Kulttuurinen erottautuminen ja luokka Helsingin Sanomien luomuruokateksteissä. Kulttuurintutkimus, 38(1), 3–17. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/95368