Kuntoutuksen koulutuksen tutkimus Suomessa kirjallisuuskatsauksen valossa

Kirjoittajat

  • Jenni Sillantaka
  • Marketta Rajavaara
  • Aija Töytäri
  • Anna-Liisa Salminen
  • Pirjo Vuoskoski

Avainsanat:

kuntoutus, koulutus, moniammatillisuus, kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Kartoittavan katsauksen kirjallisuushauissa kuntoutuksen koulutuksesta Suomessa löytyi yhteensä 50 tutkimusta, selvitystä ja raporttia. Ajallisesti tarkasteltuna tutkimusten määrässä oli nouseva trendi. Katsauksessa kuntoutuksen ammattilaisten joukkoa oli rajattu ja koulutusasteista tutkimuskohteina esiintyivät enemmistönä ammattikorkeakoulut. Vähiten tutkittu osa-alue oli moniammatillisuuden toteutuminen kuntoutuksen koulutuksissa. Kuntoutuksen koulutuksen kehittämisessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota teknologiaan ja digitalisaatioon, työelämäyhteistyöhön sekä moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Moniammatillisuuden edistämiseksi kuntoutuksen ammattilaisilla tulisi olla yhteinen tietoperusta ja teoreettisten käsitteiden käyttö. Tämän vuoksi kuntoutusalojen koulutuksissa tulisi olla yhteisiä opintoja ja pedagogisia ratkaisuja.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2022-06-15

Viittaaminen

Sillantaka, J., Rajavaara, M., Töytäri, A., Salminen, A.-L., & Vuoskoski, P. (2022). Kuntoutuksen koulutuksen tutkimus Suomessa kirjallisuuskatsauksen valossa. Kuntoutus, 45(2), 47–54. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.120026