Miten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat?

NEET-ryhmään kuuluvien kokemuksia hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja toimintakyvystä

Kirjoittajat

  • Minna Parkkila
  • Erja Poutiainen

Avainsanat:

työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat, syrjäytyminen, mielenterveys, palveluiden käyttö, nuoret

Abstrakti

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tiedetään olevan moninainen ryhmä. Pitkittyneenä tilanne lisää riskiä syrjäytymiselle sekä ongelmien monimutkaistumiselle. Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata työn ja koulutuksen ulkopuolella olleiden nuorten aikuisten taustatietoja, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä toimintakyvyn vahvistamista ja tulevaisuutta koskevia toiveita, joita kartoitettiin matalan kynnyksen ohjausjaksolle hakeutumisen yhteydessä tehdyssä alkuhaastattelussa. Katsauksen näytteenä olleen 46 nuoren aikuisen tilanteissa ilmeni erilaisia hyvinvointia, toimintakykyä ja ammatillisten suunnitelmien tekoa vaikeuttavia tekijöitä, kuten mielenterveysongelmia sekä aiempien opintojen keskeytymistä ja niissä ilmenneitä haasteita. Kuluneelta vuodelta kuvattiin erilaisten palveluiden käyttöä. Mielenterveyspalveluiden ja talous- ja velkaneuvonnan osalta ilmeni kokemuksia palvelun riittämättömyydestä tai vaikeasta saatavuudesta. Toimintakykyyn ja tulevaisuuteen liittyvät toiveet koskivat aineistossa yleisten haasteiden helpottumista, kuten työ- ja opintotilanteen parantumista sekä oman hyvinvoinnin, pärjäämisen tai arjen tilanteen kohentumista. Tulosten perusteella työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien tukemisessa kattava tuen- ja palvelutarpeiden kartoitus on keskeistä. Tärkeää on myös varmistaa palveluiden piirissä olevien kokemuksia tuen riittävyydestä.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2023-03-15

Viittaaminen

Parkkila, M., & Poutiainen, E. (2023). Miten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat? NEET-ryhmään kuuluvien kokemuksia hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja toimintakyvystä. Kuntoutus, 46(1), 19–26. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.127800