Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän taloudellista arvoa luovaan suuntaan?

Kirjoittajat

  • Eelis Paukku

Avainsanat:

kalastusmatkailu, sääntelyteoria, kaupallinen kalastus

Abstrakti

Kalastusmatkailu on yksi kasvava taloudenala Suomessa. Se tuottaa kalaa kohden merkittävästi enemmän taloudellista arvoa kuin kaupallinen kalastus. Kalastusmatkailu tuottaa myös enemmän arvoa harvaan asutuille ja syrjäisille alueille, joilla taloudellinen toiminta on muutenkin vähäisempää. Kalastusmatkailua lisäämällä voitaisiin lisätä kalastuksesta syntyvää arvoa. Kalastusmatkailua haittaavasta sääntelystä ei kuitenkaan ole olemassa kansallista tutkimusta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kalastusmatkailun ja kaupallisen kalastuksen tuottamaa taloudellista arvoa kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tämän jälkeen vertaillaan kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun vaikuttavaa sääntelyä näiden elinkeinojen kestävän edistämisen näkökulmasta. Tulosten mukaan nykyinen lupajärjestelmä suosii kaupallista kalastusta. Viranomaisluvalla tapahtuvaa kalastusmatkailua voitaisiin helpottaa merkittävästi ilman, että jouduttaisiin joustamaan sääntelyn tavoitteista. Joissakin tapauksissa kaupallista kalastusta voitaisiin myös rajoittaa kalastusmatkailun kustannuksella ja lisätä siitä huolimatta kalastuksesta syntyvää arvoa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen kalastusmatkailuun liittyvä sääntely on tarpeettoman kireää verrattuna kaupallisen kalastuksen vastaavaan sääntelyyn. Lisäämällä viranomaisen harkintavaltaa kalastusmatkailun luvissa voitaisiin kasvattaa merkittävästi kalastusmatkailusta syntyvää arvoa yhteiskunnalle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-06-10

Viittaaminen

Paukku, E. (2020). Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän taloudellista arvoa luovaan suuntaan?. Matkailututkimus, 16(1), 55–73. https://doi.org/10.33351/mt.95588