Tietoa julkaisusta

Nuorisotutkimus on vuodesta 1983 lähtien ilmestynyt vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Nuorisotutkimusseura ry. Lehti julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät lapsiin tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen, nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Artikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai metodologisia. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Nuorisotutkimuksessa julkaistaan katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, kirja-arvioita ja lektioita.

Nuorisotutkimuksella on käytössä vertaisarviointitunnus, ja se on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.

Lehti julkaistaan ensin paperilehtenä, ja avoimesti materiaali on luettavissa vuoden embargolla. Tilaajien on mahdollista lukea lehti heti sen ilmestyttyä myös verkkolehtenä. Lehden vertaisarvioidut artikkelit vuosilta 2007–2018 ovat vapaasti luettavissa Elektrassa.