Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma

Kirjoittajat

  • Piia Ruutu Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
  • Markku Jahnukainen Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan nuorten kodin ja koulun sekä vertaisten ja vapaa-ajan maailmojen välisiä suhteita ja nuorten liikkumista näiden maailmojensa välillä koulunkäynnin keskeytyessä. Aineistona ovat psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen nuorten (n = 16) koulupolkukertomukset ja heidän vanhempiensa (n = 13) haastattelut. Aineiston analyysin kehikkona hyödynnetään nuorten monien maailmojen näkökulmaa. Tulososuudessa esitetään kuvaukset ja mallit nuorten maailmojen suhteista neljän ryhmittelyn avulla, jotka ovat koulun maailmasta vetäytyminen, kodin maailmaan eristäytyminen, vertaisten ja vapaa-ajan maailma työntö- ja vetovoimana
sekä ulossulkeminen koulun maailmassa.

Asiasanat: nuoret, yläkoulu, kouluakäymättömyys, koulusta ulossulkeminen

***

School pressures and school interruption – the students’ multiple worlds perspective  
Piia Ruutu & Markku Jahnukainen
The Finnish Journal of Youth Research
(Nuorisotutkimus) Vol 42 (1), 5–22

This article examines the relationships between the worlds of adolescents (family, school, peers, and free time) and their movement between these worlds when schooling is interrupted. The dataset comprises the school path narratives of adolescents (n=16) undergoing psychiatric care, and interviews with their parents (n=13). The data analysis framework draws on the students’ multiple worlds model. The findings section presents descriptions and models of the dynamics between adolescents’ worlds based on four groups: withdrawal from the world of school; isolation in the world of home; the world of peers as a push and pull force; and exclusion from the world of school.
Keywords: adolescents, secondary school, school attendance problems, school exclusion

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-04-28

Viittaaminen

Ruutu, P., & Jahnukainen, M. (2024). Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma . Nuorisotutkimus, 42(1), 5–22. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9145121