”..et sit yhenkään miehen takia jää tänne”

Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä

Kirjoittajat

  • Mari Käyhkö
  • Päivi Armila

Abstrakti

Artikkelissa esitellyn tutkimuksen kohteena ovat romanttiset suhteet ja seurustelu syrjäseudulla lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa viettäneiden tyttöjen (n=11) elämässä. Tarkastelun lähtökohtana ovat romantiikan ja seurustelun liittyminen nuoruuteen kulttuurisesti itsestään selvällä tavalla sekä syrjäinen kylä pitkine välimatkoineen ja vähäväkisyyksineen erityisenä ympäristönä elää nuoruutta. Analyysi perustuu kymmenvuotisessa seurantatutkimuksessa koottuihin haastatteluihin, mikä mahdollistaa romanttisten suhteiden ja niiden merkityksen kehkeytymisen pohdinnan elämänvaiheessa, jossa tyttöjen arkinen elinympäristö opiskelujen myötä vaihtuu enemmän sosiaalisia mahdollisuuksia tarjoavaan kaupunkitilaan. Tyttöjen varhaisnuoruusaikaa kotikylässä luonnehtivat sosiaalisen elämän kapeus ja ahtaus: yhteys vertaisiin rajoittuu pitkälti koulunkäyntiympäristöön ja -asioihin, ja lapsuudesta asti tunnetut kaverit ovat liian tuttuja seurustelukumppaneiksi. Siirtyminen kaupunkiarkeenkaan ei ole tuonut kaikille tutkimuksen tytöille mahdollisuuksia romanttisiin suhteisiin: pitkät koulupäivät verottavat muutenkin niukkaa vapaa-aikaa, ja tietoisuus toisen asteen opintojen jälkeen tapahtuvasta muualle muuttamisesta tekee tytöt varovaisiksi sitovien ja sopivien seurustelusuhteiden pohdinnoissa.

Asiasanat: laadullinen seurantatutkimus, romanttiset suhteet, syrjäseutu, tytöt

***

“... don’t let any man make you stay here” Romantic relationships in the lives of young girls in the Finnish hinterland

This article examines romantic relationships in the lives of girls who have grown up in a small and remote village in Finland (n = 11). We pay attention to romance and love connected with youth as a kind of “self-evident” phenomenon, as well as to a remote village, with its small number of peers and long distances, as a special environment in which a young person can live and find love. The analysis is based on interviews conducted within a longitudinal qualitative study, which also allowed us to scrutinize the changes that took place when the girls moved to bigger towns to participate in secondary education. The teenage years of these girls were characterized by a narrow and closely-knit social life, where connections with peers were restricted for the most part to encounters with schoolmates with whom they had been friends since early childhood. For this reason, schoolmates were seen as too familiar to become objects of romantic feelings. However, against the girls’ expectations, moving to wider social surroundings did not open up possibilities for romantic relationships: long school days overloaded with work minimized their free time and it was evident that plans to move away from the remote areas made the girls cautious when pondering the possibilities of close, romantic relationships.

Keywords: hinterland girls, qualitative longi­tudinal study, romantic relationships

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-03-31

Viittaaminen

Käyhkö, M., & Armila, P. (2021). ”.et sit yhenkään miehen takia jää tänne”: Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä. Nuorisotutkimus, 39(1), 3–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/121389