“Haluaisin itse olla vain hetero.”

Poikien ja nuorten miesten homohuoli seksuaalineuvontapalveluun lähetetyissä kysymyksissä

Kirjoittajat

  • Sanna Spišák
  • Maria Vihlman
  • Mikko Ala-Kapee
  • Varpu Löfman

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissamme pojaksi itsensä määrittelevien henkilöiden huolta, joka kohdistuu mahdolliseen homoseksuaaliseen suuntautumiseen. Seksuaalineuvontaan lähetetyistä kysymyksistä koostuva aineistomme tekee näkyväksi juopaa yhteiskunnallisten ylätason yhdenvertaisuustoimien ja nuorten arkikokemusten välillä. Tila poikien ja nuorten miesten seksuaalisuudelle ja itsemäärittelylle vaikuttaa aineistomme perusteella olevan rajattu. Tulkintamme mukaan tämä kytkeytyy seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja näiden keskinäissuhteisiin edelleen liittyviin normeihin ja oletusarvoihin​​. Aineistossamme sekä homoseksuaalisuuden stigmatisoitu asema suhteessa heteroseksuaalisuuteen että ajatus yksiselitteisistä seksuaali-identiteettikategorioista rajoittavat nuorten miesten mahdollisuuksia olla totta seksuaalisuudessaan. Pohdimme seksuaalisuuden ymmärtämisen ja käsitteellistämisen keinoja seksuaalisen kasvurauhan vahvistamiseksi. Mietimme myös, miten esimerkiksi nuorten kanssa työskentelevät voisivat rakentaa tilaa sille, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kasvaa omaksi seksuaaliseksi itsekseen ilman normatiivisten kehikoiden tai nautintoa rajaavien seksikäsitysten taakkaa.

Asiasanat: heteronormatiivisuus, homoseksuaalisuus, normikriittisyys, pojat, seksuaalisuus, yhdenvertaisuus

***

“I would like to just be straight.” A norm-critical analysis of the ‘gay concern’ submissions sent by Finnish boys and young men to the sexual health online service
Sanna Spišák, Maria Vihlman, Mikko Ala-Kapee & Varpu Löfman

This article builds on data consisting of 8,057 questions about sexuality that young people in Finland digitally submitted during 2017–2019 to experts on sexual health at the Sexpo Foundation. Through reflexive thematic analysis methods, we noted a systematic and recurring pattern appearing among submissions concerning sexual orientation. Of 326 submissions regarding sexual orientation, 58 (18% of all sexual orientation-related submissions) came from individuals who defined themselves as boys or young men saying that they were deeply concerned about emerging desires, thoughts, reactions, or sexual behaviours that they interpreted as “homosexual”. We designated this recurring submission pattern as “a gay concern”. Through a norm-critical analysis, we explored the gay concern submissions as vignettes of young men’s lived sexual experiences. Our data shows a considerable gap between the upper-level political measures to reduce sexual discrimination and young individuals’ everyday realities within a cis/heteronormative society, illustrating that young men’s sexual identification options are restricted. This is due to the stigmatised position of male homosexuality compared to heterosexuality and the idea of a fixed and unambiguous sexual identity. We suggest that queer political thinking and norm-critical approaches help make visible those cultural and social taken-for-granted understandings, practices and structures concerning sexuality that have concrete and material consequences in individuals’ and communities’ everyday lives.

Keywords: heteronormativity, homosexuality, norm-critical approach, boys, sexuality, equality, sex education

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-22

Viittaaminen

Spišák, S., Vihlman, M., Ala-Kapee, M., & Löfman, V. (2022). “Haluaisin itse olla vain hetero.”: Poikien ja nuorten miesten homohuoli seksuaalineuvontapalveluun lähetetyissä kysymyksissä. Nuorisotutkimus, 40(4), 43–58. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9125704